menu close menu

De 69 van ERC’69 verwerft fondsen voor projecten die door leden van ERC’69 worden ondernomen en welke naar mening van het bestuur van de 69 van ERC’69 financieel gesteund dienen te worden. Het betreffen projecten waarvoor het bestuur van ERC’69 geen financiële middelen ter beschikking wil of kan stellen.

Het idee is ontstaan om via leden en oud leden, los van de club, een potje op te bouwen waarmee we rugby kunnen ondersteunen. Dit kan onder andere zijn via sponsoring, oud-leden of vrienden van. Ieder lid doneert een bedrag van 69 euro en krijgt hiervoor een eervolle vermelding in het clubhuis.

Vrijwilligers van de ERC’69 kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor fondsen welke zullen worden gekeurd door het zittenden bestuur. Op basis hiervan wordt de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd.

Ik wil graag een! aanvraag indienen

bestuur

Voorzitter: Age de Haan
Secretaris: Roy Huiskes
Penningmeester: Nutte Dijkstra

Wil je lid worden, geen probleem, schrijf je in! Donateur/lid worden