Rugby uitgesloten in bepaalde Ziektekostenverzekeringen